باسکول صنعتی توزین صنعت شرق

توزین صنعت شرق فروش وخدمات باسکول از 1 الی 100 تن باسکول نیسان کش با ابعاد 4×2متر ظرفیت 5 تن از 7/500 میلیون الی ....... باسکول خاورکش با ابعاد 5×2/5متر ظرفیت 10 تن از 10/5میلیون الی ....... باسکول تک کش با ابعاد 6×3متر ظرفیت 20تن از 16میلیون الی ....... باسکول کامیون کش با ابعاد 8×3متر ظرفیت 50 تن از 26 میلیون الی ...... باسکول تریلی کش با ابعاد 16×3متر ظرفیت 60 تن از 45 میلیون الی ...... ساخت باسکول های کفی,تجاری وصنعتی در ابعادوظرفیت خاص 1×1متر-1/5×1/5متر و..... *فروش لودسل .نشاندهنده وکلیه قطعات باسکول های. سنگین وسبک *خدمات کلیه سیستمهای توزین *تنظیم وکالیبراسیون وتحویل به استاندارد *نصب وراه اندازی وجابجایی سیستمهای توزین *خدمات سرویس ونگهداری طی قرارداد سالیانه *معرفی باسکول های دست دوم آماده فروش
باسکول صنعتی توزین صنعت شرق

۱۰ روز قبل
توان: 0
عسگری
شهر: مشهد
انقضا: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

کلمات کلیدی: تجهیزات و ماشین‌آلات تجهیزات صنعتی باسکول صنعتی توزین صنعت شرق فروش وخدمات باسکول
لینک اشتراک: www.jaagahi.com/ads/514

آگهی های مشابه