شرکت تخصصی کنترل آفات و بیماریهای گیاهی تشخیص آفات

شرکت تخصصی کنترل آفات و بیماری های گیاهی تشخیص آفات و بیماری پاک مهر نصف با مجوز رسمی سازمان نظام مهندسی ومنابع طبیعی استان اصفهان شرکت تخصصی کنترل آفات و بیماری های گیاهی تشخیص آفات و بیماری 1 ماه پیش، اصفهان، سپاهان شهر • تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز باغات ، مزارع ، پارکها ، فضاهای سبز و • تعیین بهترین زمان سمپاشی جهت مبارزه موثر با علفهای هرز و آفات و بیماریهای گیاهی • بررسی های آزمایشگاهی لازم در جهت تشخیص عوامل زیان آور گیاه پزشکی • استفاده بهینه، اصولی و منطقی سموم و جلوگیری از مصارف بی رویه آن • تهیه کروکی و لیست بهره برداران از باغات و مزارع تحت حوزه عملکرد • تهیه هرباریوم علف های هرز استان و فون حشرات و آفات منطقه • بازدید از مزارع استان و بررسی آفات ،بیماریها و علف های هرز • انجام پروژه های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی گیاه پزشکی • محاسبه مجموع دماهای روزانه برای پیش بینی زمان آفت • کاهش و کنترل خسارت آفات، بیماری ها و علف هرز • عقد قرارداد جهت کنترل بموقع عوامل خسارت زا • ترویج و گسترش مدیریت تلفیقی آفات • توصیه روشهای مبارزه تلفیقی • بازدید و نظارت بر گلخانه ها دارای مجوز رسمی از سازمان نظام مهندسی ومنابع طبیعی استان اصفهان

۹ روز قبل
توان: 0
پاک مهر نصف جهان
شهر: بیله سوار
انقضا: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

کلمات کلیدی:
لینک اشتراک: www.jaagahi.com/ads/101665

آگهی های مشابه