زئولیت، کاربرد زئولیت، خصوصیات زئولیت، کلینوپتیلول

فروش سیلیس (Silica) سیلیس (Silica) وجود سیستم آبیاری غرقابی در مزارع برنج منجر به افزایش قابل ملاحظهای در مصرف آب گردیده، و از این لحاظ راندمان آبیاری کاهش یافته و بهرهوری از آب بسیار پایین است. از طرف دیگر مصرف روزافزون کودهای شیمیایی به خصوص نیتروژن باعث افزایش آلودگیهای زیست محیطی، رشد سریع علف هرز مزارع، افزایش هزینه تولید محصول و به ویژه افزایش حساسیت به بیماریها و ایجاد ورس در گیاه برنج گردیده است. کاربرد سیلیس میتواند باعث افزایش مقاومت به ورس و ایجاد تحمل در برابر بیماریها به ویژه بیماری بلاست (عامل اصلی کاهش شدید عملکرد ارقام زودرس برنج طارم حساس به بلاست و دارای کیفیت غذایی بالا) شود. سیلیس به دلیل افزایش مقاومت مکانیکی، حالت عمودی را به برگ و ساقه میدهد که موجب میگردد درصد ورس کاهش یافته و نفوذ نور به داخل سایهانداز بوتهها افزایش یابد، لذا گیاه میتواند میزان فتوسنتز بیشتری انجام دهد و امکان کاشت برنج در تراکمهای بالاتر فراهم میگردد که نهایتاً مهمترین جزء عملکرد در برنج که همان تعداد خوشه در مترمربع است حاصل میشود. ترکیب سیلیسیم در آوند چوبی برنج معمولاً چندین برابر بیشتر از محلول خاک است که ممکن است نشانگر جذب سیلیسیم به صورت متابولیکی مشتق شود. سیلیس در گیاه برنج، باعث افزایش رشد از طریق تعداد پنجه، سطوح برگ و فعالیت فتوسنتزی برگهای پایینی شده است. شرکت زمین کاو تأمین کننده سیلیس مورد نیاز در حاصلخیزی شالیزارهای برنج میباشد. نحوه خرید و ارتباط با شرکت: شرکت زمین کاو www.zaminkav.com info@zaminkav.com تلفن: 3-88385541-021 موبایل شرکت: 09365077781

۳ روز قبل
توان: 0
Zaminkav
شهر: املش
انقضا: ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

کلمات کلیدی: زئولیت سیستم آبیاری کودهای شیمیایی
لینک اشتراک: www.jaagahi.com/ads/101701

آگهی های مشابه