خدمات مهندسی معکوس الکترونیک

در حال حاضر برند آزونیک بعنوان یکی از گزینه های اصلی طراحی ، مهندسی معکوس و ساخت انواع تجهیزات الکترونیکی در شرق کشور افتخار همکاری با سازمان بهره برداری قطار شهری مشهد، شهرداری مشهد، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، سازمان آب و فاضلاب، پارک علم و فناوری، سازمان مدیریت پسماند، سنگ اهن سنگان خواف و بسیاری از شرکتهای خصوصی و دولتی دیگر را داشته و بیش از 50 مورد پروژه طراحی یا مهندسی معکوس انواع بردها و یا ماژول های الکترونیکی تجهیزات خاص خارجی را به انجام رسانده است.
خدمات مهندسی معکوس الکترونیک
خدمات مهندسی معکوس الکترونیک
خدمات مهندسی معکوس الکترونیک

۷ روز قبل
توان: 0
آزونیک
شهر: مشهد
انقضا: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

کلمات کلیدی: مهندسی معکوس طراحی الکترونیک ساخت مدار الکترونیک
لینک اشتراک: www.jaagahi.com/ads/40718